Heidi Stiegelis

Van ziekte en klachten naar 

gezond gedrag en mentale fitheid


Een gezonde leefstijl met een aanpak die wél werkt

Op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), de positieve psychologie en neuropsychologie, leer ik particulieren, medewerkers binnen bedrijven en zorg- en leefstijlprofessionals hoe zij gezond gedrag en mentale fitheid voor zichzelf en bij anderen kunnen bevorderen.


Bestaande (leefstijl)programma’s beloven namelijk gedragsverandering en resultaat. Ze richten zich op de inhoud van je probleem en bieden je kennis. Echter, inzoomen op wat niet goed gaat, of je vertellen wat je moet doen, is niet breinvriendelijk. Het werkt misschien voor even, maar je zult snel terugvallen in oude gewoonten omdat je niet leert hoe je het anders kunt doen.


Daarom kies ik, Heidi Stiegelis, voor een totaal nieuwe benadering. Géén tips, géén adviezen, géén inspiratiesessies en géén kennis over voeding, beweging en ontspanning. Jij weet waarschijnlijk al dat leefstijl veranderen moeilijk is en dat jou vertellen wat je moet doen niet werkt voor de langere termijn. Ik onderscheid me omdat ik geloof dat je éérst start met het aanleren van vaardigheden om mentaal fit te worden.

"Als jij mentaal fit bent dan heb je meer grip op je gedrag, leef je gezonder en ervaar je minder stress."

Je Moet Niks Cursus


Mentaal en fysiek fit op jóuw manier! Een gezonde leefstijl start bij het trainen van je brein. Je leert zes concrete (levens)vaardigheden om mentaal fit te worden.


Je Moet Niks Cursus

voor bedrijven

 

De CRKBO-erkende Je Moet Niks cursus zet de gezondheid en mentale fitheid van medewerkers centraal.Je Moet Niks 5 persoonlijke sessies

ACT & Leefstijl

 voor professionals

Wil jij vanuit een stevig wetenschappelijk fundament je cliënten begeleiden bij duurzame gedragsverandering? Vertel ze niet meer wat ze moeten doen maar leer ze hun bewustwording te vergroten.

Heidi Stiegelis - Psycholoog en bedenker Je Moet Niks

Over Heidi

  Ik ben Heidi Stiegelis, psycholoog en gepromoveerd in de Medische Wetenschappen. Ik ben de bedenker van het Gezondheid-Waardenmodel en de grondlegger van ACT & Leefstijl. Mijn belangrijkste missie is, om mensen te begeleiden naar een waardevol leven waarin zij bewust gezonde keuzes maken en goed voor zichzelf zorgen. Deze missie komt niet uit de lucht vallen. Als 9-jarig meisje werd ik ernstig ziek en ervaarde ik dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Als patiënt voelde ik mij gekaderd in het systeem van ziekte en zorg. Men zag mij meer als een patiënt – een casus – dan als een jong meisje wiens leven op de kop stond. Voor mij werd toen al duidelijk: "Overleef ik dit, dan breng ik een kentering in de zorg- en leefstijlwereld, waar de focus verschuift van ziekte en klachten naar gezonde keuzes en mentale fitheid."

  "Mentaal fitte mensen maken vaker gezonde keuzes, zelfs op moeilijke momenten of bij tegenslagen."

  Gezondheid-Waardenmodel

  Door bruggen te slaan tussen wetenschap en praktijk, heb ik het Gezondheid-Waardenmodel ontwikkeld. In dit model staat de mens centraal en niet de ziekte of de klacht. Het model biedt de basis voor een waardevol leven. Dit gaat, in mijn ogen, over een leven leiden waar je de dingen doet die je belangrijk vindt. Een leven waarbij je zelfs bereid bent om het ongemak dat je tegenkomt te accepteren voor wat het is. Ik ben ervan overtuigd dat een waardevol en betekenisvol leven leiden ook gaat over het ervaren van voldoende zelfzorg, zelfsturing en zelfwaardering. Dat je in staat bent om richting te geven aan jouw leven, hierbij goed voor jezelf te zorgen en dat je dicht bij jezelf kunt blijven. Het Gezondheid-Waardenmodel is het fundament voor al het werk in mijn psychologiepraktijk, binnen de opleidingen van de ACT & Leefstijl Academy én voor de ontwikkeling van de ACT & Leefstijl Cursus: Je Moet Niks.

  échtHEID podcast

  In deze podcast luister en kijk je naar Dr. Heidi Stiegelis terwijl ze inzichten deelt over het omgaan met ongemak, het temmen van het kritische verstand en praktische strategieën voor persoonlijke groei. Zo geeft ze voorbeelden uit de praktijk en haar persoonlijke leven waarbij haar kritische verstand, genaamd Suus Kritiek, voorbijkomt. Als psycholoog kan Heidi het niet laten om de luisteraar een klein beetje te helpen.

  These slides will be slide-able on the live version of your page!
  Fijn, een cursus waarin je niets moet
  "Fijn, een cursus waarin je niets moet, maar waarin je vaardigheden leert die jou helpen om te gaan met tegenslagen. Uitgangspunten hierbij zijn je eigen waarden; wat is voor jou belangrijk en hoe kun je in kleine stappen (KGD’s) je doelen bereiken. Deze methode heeft mij handvatten gegeven om beter om te gaan met de beperkingen die ik door mijn gezondheidsproblemen ervaar."

  Lilian (Beleidsadviseur overheid)

  Ms. Nameless
  Add Your Stars
  In korte tijd veel inzicht gegeven
  "Het programma van Heidi Stiegelis is gericht op zelfonderzoek en eigenaarschap nemen met een heldere visie en aanpak. Het heeft mij in korte tijd inzicht gegeven en handvatten om mee aan de slag te gaan." 

  Bart (Adviseur in de Zorg)

  Ms. Nameless
  Add Your Stars
  (Eindelijk!) niet op zoek naar allerlei achterliggende oorzaken
  "Met mijn trainer gingen we (eindelijk!) niet op zoek naar allerlei achterliggende oorzaken voor mijn “problemen” maar leerde ik een aantal praktische vaardigheden die ik op ieder moment toe kan passen. Altijd. In het hier en nu."

  Lottie (Teamhoofd Analyse en Onderzoek)

  Ms. Nameless
  Add Your Stars
  Meer rust in mijn leven
  "Ik heb de methode als heel prettig ervaren. Door met kleine dingen te oefenen kreeg ik steeds meer vertrouwen en veranderde mijn gevoel en gedachten. Hierdoor kreeg ik meer rust in mijn leven. Ik doe de oefeningen nu elke dag en merk dat dit mij helpt om rust en stabiliteit in mijn dagelijkse leven te hebben."

  Robin (Ambulance verpleegkundige)

  Ms. Nameless
  Add Your Stars